facebook
youtube

VIII Forum Regionów - partnerów Obwodu Kaliningradzkiego w Swietłogorsku

25 maj 2018

W dniach 21-23 maja 2018r. delegacja z Gminy Słupsk uczestniczyła w VIII Forum Regionów - partnerów Obwodu Kaliningradzkiego w Swietłogorsku. Forum jest corocznym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym i jest okazją do dyskusji na temat współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na poziomie regionalnym, zdobytych doświadczeń oraz wyników współpracy międzyregionalnej i międzygminnej.

czytaj więcej

Szanowni Państwo!

25 maj 2018

Informujemy, iż 28 maja 2018 r. (poniedziałek) dyżur Pani Wójt w godzinach 15:30-17:00 będzie odwołany. Powodem odwołania jest wyjazd służbowy do Warszawy. Ponadto informujemy, że dyżur Ewidencji Ludności i Dowody Osobiste tego dnia pozostaje bez zmian.

czytaj więcej

Spotkanie Klubów Aktywnego Seniora

25 maj 2018

W dniu 23 maja 2018 r. w ramach cyklu ,,Poznajemy naszą gminę, powiat, województwo", Seniorzy z Aktywnych Klubów Seniora z terenu Gminy Słupsk spotkali się tym razem w Redzikowie i poznawali walory tej miejscowości.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

24 maj 2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości.

czytaj więcej