facebook
youtube

Konsultacje społeczne

19 sty 2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości.

czytaj więcej

Podziękowania dla Wolontariuszy

19 sty 2018

Wolontariusze z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Redzikowie uczestniczyli w uroczystym podziękowaniu za kwestowanie  na przełomie października i listopada 2017r. na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.

czytaj więcej