facebook
youtube

Pożegnanie z kolędą w Strzelinie

08 lut 2018

Gmina Słupsk przy wsparciu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Kuratorskim nr 4 w Strzelinie działającym przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zorganizowali, w ostatni piątek (2 lutego) "Pożegnanie z kolędą", podczas którego licznie przybyli mieszkańcy Strzelina wraz z Wójt Gminy Słupsk Panią Barbarą Dykier uroczyście zakończyli okres Bożego Narodzenia.

 

czytaj więcej

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk

07 lut 2018

Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 roku wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

06 lut 2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - szczepienia HPV

05 lut 2018

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego obejmującego wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2005 r. i zameldowanych na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica oraz podanie trzeciej dawki szczepionki dziewczynkom urodzonym w 2004 r. zameldowanym na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.

czytaj więcej

Szanowni Państwo!

02 lut 2018

W odpowiedzi na apel Stowarzyszenia "Gmina Jest Nasza!" przekazuję do wiadomości mieszkańców odpowiedź na niniejsze pismo wraz z wyjaśnieniem.

czytaj więcej