facebook
youtube

Krok do sukcesu

22 lis 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie "Krok do sukcesu", w ramach którego prowadzona jest rekrutacja na: kursy językowe,
szkolenia i kursy informatyczne, kursy zawodowe grupowe.
 

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

21 lis 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 23.11.2018 do 29.11.2018 roku do konsultacji poddane zostały następujące projekty uchwał:

czytaj więcej

Lodowisko w Redzikowie otwarte

19 lis 2018

W piątek 16 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Lodowiska Redzikowo. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. głównego wykonawcy i inspektorów poszczególnych robót, inspektora nadzoru,radnych kadencji 2014-2018 jak i tych nowo wybranych, sołtysów z terenu gminy Słupsk, prezesów spółek gminnych, dyrektorów jednostek gminnych, Starosty Słupskiego, przedstawicieli sąsiednich gmin oraz pracowników Urzędu Gminy Słupsk.

czytaj więcej

Remont ulicy Kaszubskiej

16 lis 2018

Od 20 listopada br. (wtorek) w związku z remontem ulicy Kaszubskiej na odcinku od ulicy Sportowej do granicy miasta będą występować utrudnienia w ruchu.

czytaj więcej

Słowińska Grupa Rybacka informuje

16 lis 2018

W dniu 15 listopada Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłosił konsultacje społeczne dotyczące zmian kryteriów wyboru i wskaźników dla przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.

czytaj więcej