facebook
youtube

Realizowane inwestycje

13 paź 2020

Na terenie gminy Słupsk, trwają inwestycje, które realizowane są na podstawie tzw. „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024”. Są to środki przekazane są w ramach tzw. rekompensat za tarczę antyrakietową.

czytaj więcej

Kondolencje

12 paź 2020

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia dla naszego kolegi Andrzeja Małyszka, z powodu śmierci MAMY. Łączymy się w bólu z Najbliższymi, przekazując najszczersze  wyrazy współczucia i słowa pocieszenia.

czytaj więcej

Polowania zbiorowe. Obwieszczenie

12 paź 2020

Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020/2021 roku przez Koło Łowieckie "Bałtyk" oraz obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Słupsk.

czytaj więcej

Program Współpracy z OPP na 2021. Konsultacje

12 paź 2020

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości projekty Programów Współpracy na rok 2021.

 

czytaj więcej

Powiat słupski w strefie czerwonej

09 paź 2020

Od soboty 10 października w powiecie słupskim, w tym w gminie Słupsk, będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa strefy czerwonej. W tym samym dniu w życie wejdzie obowiązek zasłaniania ust i nosa również w otwartych przestrzeniach.
czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

08 paź 2020

Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs  ofert z zakresu zdrowia publicznego obejmujący wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Słupsk.

czytaj więcej

Zmiana MPZP Bierkowo - Strzelino

07 paź 2020

Wójt Gminy Słupsk informuje o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk na podstawie Uchwały Nr XIX/199/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 lutego 2020 r. oraz możliwości składania wniosków.

czytaj więcej