facebook
youtube

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

22 mar 2018

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

20 mar 2018

27 marca 2018 r. przez Oddział ZUS w Słupsku zostanie zorganizowane  bezpłatnym szkoleniu dla płatników składek. Będzie ono poświęcone ustawodawstwu właściwemu i formularzom A1 dla pracowników i prowadzących działalność.

czytaj więcej

Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty

15 mar 2018

Do wykonania zadania 2- Wycieczka dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Głobinie wybrano ofertę Euro-Tours Sp. z o.o. Sp. K. ze względu na uzyskanie największej ilości punktów oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w zapytaniu cenowym.”

 

czytaj więcej

Wysoka ocena ratingu Gminy

15 mar 2018

Gmina Słupsk uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą sie na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.Przeprowadzenie badania pre-ratingowego dla jednostek samorządu terytorialnego zleciła Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego agencji ratingowej INC Rating Sp. z o.o. z Poznania , podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu.

czytaj więcej