facebook
youtube

Piękne Jubileusze

07 cze 2018

Kolejna para małżeńskie z Gminy Słupsk obchodziła  Jubileusz, swoją obecością zaszczycili nas Państwo Maria i Bronisław Kostrzewa obchodzili 55-leci pożycia małżeńskiego.

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

06 cze 2018

Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

czytaj więcej

Wójt Gminy Słupsk informuje

06 cze 2018

Wójt Gminy Słupsk informuje, że nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk obowiązywać będzie od 11.06.2018 do dnia 10.06.2021r. na podstawie decyzji PGW Wody Polskie Nr GD.RET.070.152.2018.KR opublikowanej dnia 4.06.2018r.

Obowiązująca taryfa od 11.06.2018 do 10.06.2019r.nie zmienia stawki opłat za zrzut ścieków obowiązujcych w roku 2018

czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

06 cze 2018

Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

czytaj więcej

Wójt Gminy Słupsk z Absolutorium

06 cze 2018

W minioną środę w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Słupsk, podczas której Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Wykonanie budżetu za rok 2017 kształtuje się na poziomie 97,2 %. Nie wszystkie pozycje planu finansowego zostały wykonane w 100 %. Dotyczy to głównie wpływów ze sprzedaży mienia i dotacji z UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W wielu pozycjach plan dochodów został znacznie przekroczony.

 

czytaj więcej

20 lecie grupy teatralno-muzycznej

06 cze 2018

25 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w  Siemianicach miał miejsce niezwykły jubileusz. Swoje 20-lecie obchodziła grupa teatralno-muzyczna „ Podwórko”, która ma za sobą ogromny dorobek artystyczny i przez te wszystkie lata przyciągnęła do siebie i wychowała całą rzeszę młodych ludzi.

czytaj więcej

Gminny Konkurs Czytelniczy

05 cze 2018

W dniu 26 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy. Uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością kilku lektur. Flavio Postiglione z klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Siemianicach wywalczył zaszczytny tytuł ,,Superczytelnika”. Flavio pokonał wszystkich drugoklasistów ze szkół w Gminie Słupsk. Gratulujemy !

czytaj więcej