facebook
youtube

Szanowni Państwo

07 mar 2018

Wójt Gminy Słupsk przypomina, iż dnia 15.03.2018 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

 

czytaj więcej

Program Zdrowe Życie – Dobre Życie

05 mar 2018

W ramach programu Zdrowe Życie – Dobre Życie, którego celem jest wczesne wykrywanie, redukcja występowania i natężenia czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych w dniu 26 marca 2018 roku na świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzeście o godz. 8.30 będzie można bezpłatnie wykonać badania:

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

02 mar 2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości.

Projekty uchwał dostępne są tutaj:

czytaj więcej

Gmina Słupsk wspiera Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

02 mar 2018

Gmina Słupsk udzieli  dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych  Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu Oddziału Hematologii, w związku z planami utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

czytaj więcej

Zapytanie cenowe

01 mar 2018

Wójt Gminy Słupsk zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i realizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Redzikowie i Punktu Przedszkolnego w Głobinie.
 

czytaj więcej

Działo sie w Wiklinie

01 mar 2018

W sobotę 17.02.2018r. na świetlicy w Wiklinie odbyły się warsztaty na których mieszkańcy mogli wykonać pająki - ozdoby ze słomy, zawieszane dawniej w domach pod sufitem.

czytaj więcej