facebook
youtube

Szanowni Państwo

24 wrz 2018

Słupska Rada Seniorów i Fundacja Indygo serdecznie zapraszają  do udziału w wydarzeniu Słupskie Dni Seniora 2018 , które odbędą się w dniach 26 - 28 września 2018r.

czytaj więcej

Statut Gminy Słupsk

14 wrz 2018

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmian do Statutu Gminy Słupsk. Prosimy o zapoznanie się z zawartością oraz przesłanie ewentualnych uwag na adres bozenaj@gminaslupsk.pl, pozostawienie informacji w sekretariacie Urzędu Gminy bądź wysyłkę tradycyjną pocztą na wyznaczonym formularzu dostępnym w pliku załącznika.

czytaj więcej

Oświadczenie

07 wrz 2018

Wójt Gminy Słupsk informuję, iż w dniu 6.09.2018 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku doręczyło do Urzędu Gminy decyzję z dnia 17.08.2018 (SKO.460.12.2018) stwierdzającą nieważność decyzji z dnia 15 lutego 2016 OS.6220.1.20.2015 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt. "Budowa zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce nr 250/3 w obrębie Włynkówko, Gmina Słupsk, w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

czytaj więcej