facebook
youtube

Wpłynęła oferta na budowę i utrzymanie dróg osiedlowych w Krępie Słupskiej i Bydlinie w modelu PPP.

18 paź 2018

Gmina Słupsk prawie rok temu zdecydowała się na rozpoczęcie długotrwałego procesu związanego z realizacją inwestycji drogowych w nowej formule -w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Zamierzamy powierzyć wybranemu partnerowi prywatnemu budowę dróg osiedlowych w 3 lokalizacjach: Krępie Słupskiej -osiedlu Kwitnące Ogrody, Bydlinie -osiedlu Złoty Potok i drogach na osiedlu (po prawej stronie wjeżdżając do Bydlina od strony Słupska), ulicach: Pogodnej, Wczasowej i Spokojnej. Wybudowanych zostanie około 14 km nowych dróg. Łączna długość dróg przewidzianych do utrzymania w tych lokalizacjach przez następne 8 lat wyniesie 23 km.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

17 paź 2018

W dniu 17.10.2018r. Nasz projekt pn.: "Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka" w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.3.; " Konkurs nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18"  OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

17 paź 2018

W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Słupsk na której Pani Wójt Barbara Dykier podsumowała oraz przypomniała najważniejsze wydarzenia.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

15 paź 2018

Dziś odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej we Włynkówku im. Leopolda Staffa, część teatralną przygotowała z uczniami P.Edyta Klimaszewska-Prędkiewicz, a część muzyczną wraz ze szkolnym zespołem wokalnym -P.Emila Semeniuk.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

15 paź 2018

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

15 paź 2018

Życzymy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze,zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z owoców pedagogicznego trudu, w tym spełniania marzeń

czytaj więcej

Wybór oferty „konserwacja i restauracja instrumentu organowego wraz z szafą organową w kościele w Swołowie”

12 paź 2018

W imieniu Zamawiającego Parafii Bruskowo Wielkie pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Bruskowo Wielkie Gmina Słupsk informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dla zamówienia pn. „konserwacja i restauracja instrumentu organowego  wraz z szafą organową w kościele w Swołowie pw. Wniebowzięcia NMP, Parafia Bruskowo Wielkie.
 

czytaj więcej

Piękne Jubileusze

12 paź 2018

W dniu dzisiejszym tradycyjnie odbyło się spotkanie Jubilatów Pożyć Małżeńskich. W tym dniu swój Jubileusz świętowali:
Państwo Halina i Marian Okoń

czytaj więcej