facebook
youtube

Od 4 marca obowiązuje e-dowód czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw

Od 4 marca obowiązuje e-dowód czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw (Strefa Schengen).

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami”, jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. Dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Wydawanie e-dowodu jest bezpłatne. Nie ma obowiązku ustawowego do wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód, ale jeżeli chcemy posiadać dowód z warstwą ,elektroniczną nie ma przeszkód, aby złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji Tutaj...