facebook
youtube

Gmina Słupsk wraz z gminami Powiatu Słupskiego realizuje projekt Srebrna Sieć. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Jego celem jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego 

Gmina Słupsk wraz z gminami Powiatu Słupskiego realizuje projekt Srebrna Sieć. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Jego celem jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego. W ramach realizacji projektu 250 osób (45 osób z terenu gminy Słupsk) w wieku 60+ i 140 opiekunów (12 z terenu gminy) zwiększy swoją aktywność oraz nabędzie wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia dla seniorów:

  • świadczenie zdalnych usług opiekuńczych – teleopieka,
  • świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,
  • świadczenie usług rehabilitacji domowej,
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu pielęgnacji i profilaktyki,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
  • prowadzenie telefonicznego poradnictwa senioralnego,
  • promocja usług wzajemnych i wolontariatu senioralnego,
  • animacja środowiska seniorów,
  • utworzenie i wzmocnienie Rad Senioralnych.

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku Projektu "Srebrna Sieć" funkcjonuje :

Punkt informacyjno – poradniczy - SREBRNY TELEFON:  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30
nr tel: 512 079 526 przeznaczony dla seniorów.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 r. do grudnia 2020 r.

Wartość projektu 2 909 872,15 zł , dofinansowanie: 2 764 378,54 zł , wkład własny: 145 493,61 zł.

Dnia 15.01.2019 r. w Gminie Słupsk odbyły się pierwsze w tym roku szkolenia seniorów i opiekunów. Tematem przewodnim warsztatów dla seniorów była asertywność. Seniorzy dowiedzieli co to jest asertywność, w jakim stopniu są asertywni oraz otrzymali kilka wskazówek o tym jak być asertywnym. Seniorzy jak podczas każdego spotkaniu wykonywali szereg ćwiczeń doskonalących pamięć. Opiekunowie natomiast na warsztatach zmagali się z tematyką jednostek chorobowych w wieku senioralnym. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz ćwiczeniowej.

Więcej informacji - tutaj...