facebook
youtube

Gmina Słupsk wraz z gminami Powiatu Słupskiego realizuje projekt Srebrna Sieć. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Jego celem jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego

Gmina Słupsk wraz z gminami Powiatu Słupskiego realizuje projekt Srebrna Sieć. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Jego celem jest utworzenie w 8 gminach na terenie województwa pomorskiego lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Szczegóły - tutaj...