facebook
youtube

Zakończyły się zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy gminnych miejscowości wybirali sołtysów. W tym roku wzrosła ilość sołectw z 33 do 35. Na mapie gminy Słupsk znalazły się dwa nowe sołectwa: Swochowo - Niewierowo oraz Płaszewko.

Kadencja sołtysów potrwa do roku 2023. Poniżej pełna lista wybranych gospodarzy miejscowości.

Sołtysi Gminy Słupsk - kadencja 2019 - 2023 - tutaj...