facebook
youtube

Zachęcamy do zgłoszenia kandydatów w Konkursie "Pomorskie dla Seniora", który organizowany jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora, Samorządu,

a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz
seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego. 

NAGRODY PRZYZNAWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

 1.       Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, (w 2018 roku w tej
kategorii uhonorowano 14 laureatów)

 2.       Samorząd przyjazny Seniorom, (w 2018 roku w kategorii
„samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów
uhonorowano 12 laureatów 

 3.       Przyjaciel Seniora 

Uchwała - tutaj

Regulamin - tutaj...

Karta zgloszeniowa - tutaj...