facebook
youtube

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 700 zł na realizację zadania „Młody czytelnik – młody twórca” w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 700 zł na realizację zadania „Młody czytelnik – młody twórca” w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt projektu wynosi 13 100 zł.

W pięciu miejscowościach zostaną zorganizowane warsztaty pisania legend z Jolantą Nitkowską-Węglarz, które zostaną poprzedzone spotkaniem z Marcinem Barnowskim – historykiem, regionalistą, autorem Kroniki Gminy Słupsk. Zapozna on uczestników z historiami poszczególnych miejscowości. Na ich podstawie dzieci oprą tworzone przez siebie legendy.

Dodatkowo zorganizowane zostaną spotkania z Arkadiuszem Niemirskim, autorem kontynuacji przygód Pana Samochodzika. W tym tomu, którego akcja osadzona została na Pomorzu.

Zajęcia odbywać się będą w Bierkowie, Głobinie, Redęcinie i Wrześciu w okresie od czerwca do listopada. Każda z grup będzie liczyć około 10 uczestników. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat. Więcej informacji i zapisy u pracowników poszczególnych świetlic lub w siedzibie Centrum Kultury w Głobinie – tel. 59 847 10 91.

Powstałe w trakcie warsztatów prace zostaną opublikowane na stronie: www.kultura.slupsk.pl, a także zaprezentowane w trakcie spotkań podsumowujących cały projekt.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”