facebook
youtube

W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyło sie II Posiedzenie Rady sportu Gminy Słupsk, które otworzył Przewodniczący Rady Pan Dariusz Prelański.

 

Głownym tematem posiedzenia było sprawozdanie z realizacji Gminnej Olimpiady Młodzieży przez Gminnego Organizatora Sportu-Pana Dariusza Miecznikowskiego. Na posiedzeniu poruszone zostały także problemy związane z organizacją GOM oraz podjęto kroki celem ich wyjaśnienia i rozwiązania. W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat nowych rozwiązań podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Słupsk, a także na temat utrzymania infrastruktury sportowej. Kolejne posiedzeie zaplanowano na 9.07.2019 r. gdzie poruszone zostaną m.in. analiza utrzymania infrastruktury sportowej, a także rozliczanie przynawanych dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Słupsk. Na tym posiedzenie zakończono.