facebook
youtube

10 czerwca odbyła się sesja Rady Seniorów Gminy Słupsk. Tematem przewodnim spotkania były ustalenia związane z organizacją "Senioriady", która została zaplanowana na 21 września.

10 czerwca odbyła się sesja Rady Seniorów Gminy Słupsk. Tematem przewodnim spotkania były ustalenia związane z organizacją "Senioriady", która została zaplanowana na 21 września. W dalszej części spotkania, pani Agnieszka Budkowska pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej, przedstawiła informację na temat programu Srebrna Sieć. Radni podsumowali swój udział w  Dniu Mieszkańca oraz spotkanie z radnymi gminy Choczewo. Przewodniczący opowiedział również o udziale przedstawicieli Rady Seniorów wraz z innymi seniorami z gminy w Paradzie Pokoleń w Bytowie. Termin kolejnej sesji ustalono na 6.08.2019.