facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje, iż Wojewoda Pomorski powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez wiosenne przymrozki (w sadach).

W związku z powyższym w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. rolnicy z terenu Gminy Słupsk mogą składać wnioski o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Biuro Obsługi Interesanta. Druki wniosków do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta lub w w pokoju Nr 18 bud. B. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 18, tel. 59 842-80-60 wew. 80.