facebook
youtube

Umowę na budowę 72 nowych lokali mieszkalnych w Gminie Słupsk w miejscowości Jezierzyce, podpisano dziś w Urzędzie Gminy Słupsk. Inwestycja realizowana będzie przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach.

Umowę na budowę 72 nowych lokali mieszkalnych w Gminie Słupsk w miejscowości Jezierzyce, podpisano dziś w Urzędzie Gminy Słupsk. Inwestycja realizowana będzie przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach. W imieniu TBS Gminy Słupsk, umowę podpisał Prezes – pan Andrzej Cyranowicz. Zadanie jest współfinansowane w ramach „Programu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych” ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca przedsięwzięcia wyłoniony został w drodze przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Budowlana Walaszkowski z Leszna. Wartość inwestycji to 17 057 298,12 zł brutto, natomiast termin realizacji 30.08.2021. W ramach realizowanej inwestycji wybudowane zostaną dwa budynki mieszkalne, po 36 mieszkań.

„Wzrost zasobu mieszkaniowego o 72 lokale, w pełni powinien zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Gminy Słupsk”, podkreślała podczas podpisania umowy wójt gminy Słupsk Barbara Dykier.