facebook
youtube

Informujemy, że 13 września 2019 r. mija termin składania zgłoszeń chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

W związku z powyższym zgłoszenia przyjmowane będą  tego dnia w godzinach pracy tut. Urzędu tj. 8:00-14:00 w pok. nr 8 budynek A. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w zakładce WYBORY 2019.