facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku.

Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie. Termin tegorocznych przygotowań do podjęcia Uchwały Sejmikowej w przedmiotowej sprawie jest odpowiedzią na zgłaszane, planowane, całoroczne uprawy konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego.

W terminie do 31 października 2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na 2020 r. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych kierować na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.