facebook
youtube

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Redzikowie realizowane będą dwa ważne projekty. Pierwszy z nich dotyczy zaprojektowania aplikacji, której pomysłodawcami będą uczniowie szkoły.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Redzikowie realizowane będą dwa ważne projekty. Pierwszy z nich dotyczy zaprojektowania aplikacji, której pomysłodawcami będą uczniowie szkoły. Projekt Apps for Good jest realizowany tylko przez 6 szkół w Polsce. Koordynatorem projektu jest Portugalia. Drugie przedsięwzięcie będzie realizowane we wspópłracy z Akademią Pomorską w ramach  projektu "Propedeutyka Prawa w Liceach" pod patronatem Instytutu Prawa i Administracji. W ramach projektu uczniowie zdobędą wiedzę z podstaw prawa cywilnego, finansowego, podatkowego, handlowego, gospodarczego.