facebook
youtube

Z dniem 3 lutego 2020 r. Gmina Słupsk rozpoczyna coroczną rekrutację wniosków w programie, "Instalacje OZE w Gminie Słupsk". Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Słupsk.

Przedmiotem dofinansowania jest zwrot kosztów zakupu i montażu:

- instalacji paneli fotowoltaicznych,

- instalacji pomp ciepła typu powietrze woda do centralnej wody użytkowej,

- instalacji kolektorów słonecznych.

na budynek w wysokości 50% tych kosztów jednak nie więcej niż 5.000 zł na obiekt.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe na cel wykonania przyłącza gazowego do nieruchomości i rozprowadzenie instalacji gazowej po nieruchomości.

Poziom dofinansowania dla jednej wspólnoty mieszkaniowej wynosi: 80 % , jednak nie więcej niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na budynek.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do dnia 30 kwietnia 2020 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Słupsku przy ul. Sportowej 34 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1, budynek A) Wzór wniosku jest dostępny do pobrania wraz z regulaminem dofinansowania na stronie Urzędu Gminy oraz poniżej:

-wzór wniosku: więcej...

-regulamin: więcej...