facebook
youtube

W związku z rosnącą liczba zachorowań w krajach Azji Południowo - Wschodniej, Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż w przypadku zaobserwowania objawów takich jak: wysoka temperatura, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy niezwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Ulotka - tutaj...