facebook
youtube

Dobra informacja z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Gminy Słupsk. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w Wiklinie rozbudowana i przebudowana zostanie dotychczasowa świetlica.