facebook
youtube

Radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2019 wójtowi gminy Słupsk Barbarze Dykier. Podczas sesji omówiony został Raport o stanie gminy Słupsk za rok 2019 oraz sprawozdanie wykonania budżetu w roku 2019.

Radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2019 wójtowi gminy Słupsk Barbarze Dykier. Podczas sesji omówiony został Raport o stanie gminy Słupsk za rok 2019 oraz sprawozdanie wykonania budżetu w roku 2019. W roku 2019 budżet gminy Słupsk to dochody w wysokości 127 403 832 zł, natomiast po stronie wydatków 127 920 137 zł. Dochody własne gminy stanowiły 2019 roku ponad 52% wszystkich dochodów. Na inwestycje przeznaczonych zostało blisko 35 mln. zł. Najważniejsze inwestycje w roku 2019 to między innymi: budowa remizo – świetlicy w miejscowości Krępa Słupska, rozbudowa Zespołu Szkół w Siemianicach, Budowa przedszkola i żłobka w Siemianicach czy budowa dróg na osiedlach w Bydlinie i Krępie Słupskiej.