facebook
youtube

W dniu 16.07.2020 r. odbyło się spotkanie na temat ewentualnych perspektyw nowego zagospodarowania Drogi Św. Jakuba na terenie Miasta Słupsk, Gminy Słupsk i Kobylnica oraz Nadleśnictwa Ustka, tak by zyskał on na atrakcyjności i stał się kolejną atrakcją naszych terenów

Z ramienia Gminy Słupsk udział w spotkaniu wziął Zastępca Wójta-Adam Jaśkiewicz. Przedstawiciele każdej ze stron zadeklarowali gotowość do podjęcia wspólnych działań – zarówno w kwestii prawnych, jak i późniejszej aplikacji o środki zewnętrzne.