facebook
youtube

W dniu 20.07.2020 r. Zastępca Wójta Gminy Słupsk Adam Jaśkiewicz podpisał w imieniu Gminy Słupsk umowę z Województwem Pomorskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Droga, którą przy udziale dotacji będzie realizować Gmina Słupsk to odcinek ul. Cisowej i łąkowej we Włynkówku (dz. nr 297 i 23). W ramach zadania zostanie wykonana droga o długości 360 m z płyt drogowych typu JOMB w dwóch śladach o szerokości 1,00 m każdy z wypełnieniem metrowej przestrzeni pomiędzy płytami kruszywem.

Wartość uzyskanego dofinansowania - 66.139,00 zł brutto

szacunkowa wartość zadania - 164.000,00 zł brutto

przewidywany termin realizacji zadania - do 15.11.2020r.