facebook
youtube

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią. Interesanci odwiedzający Urząd Gminy Słupsk zobowiązani są:

1. Do zakrywania nosa i usta (maseczki, przyłbice) podczas wizyty w Urzędzie

2. Dezynfekcji rąk – automaty z płynem dezynfekcyjnym znajdują się wewnątrz budynków Urzędu

3. Zachowanie bezpiecznej odległości – 1,5 m

Dodatkowo od dnia 12 sierpnia (środa):

  • interesanci odwiedzający Urząd zobowiązani są do wpisywania się na listę dostępna w Biurze Obsługi Interesanta – budynek A, a w przypadku budynku B bezpośrednio u pracownika merytorycznego. (zachowana zostanie polityka ochrony danych osobowych)

  • dodatkowo wprowadzona będzie ponownie dwudniowa kwarantanna dokumentów przychodzących.

  • Przypominamy, iż wiele spraw możecie załatwić Państwo drogą elektroniczną ,kierując pismo czy wniosek na adres info@gminaslupsk.pl lub przez system EPUAP - https://www.gov.pl/

  • E - puap - jak założyć - tutaj...

  • E - puap - usługi dla obywatela - tutaj...

  • Lista spraw i stanowisk UG Słupsk - tutaj