facebook
youtube

Urząd Gminy Słupsk informuje, że od 16 września 2020r. nastąpi rozpoczęcie inwestycji drogowej polegającej między innymi na przebudowie ul. Spacerowej od ul. Słupskiej do ul. Wiśniowej w Siemianicach.

Urząd Gminy Słupsk informuje, że od 16 września 2020r. nastąpi rozpoczęcie inwestycji drogowej polegającej między innymi na przebudowie ul. Spacerowej od ul. Słupskiej do ul. Wiśniowej w Siemianicach. W związku z tym nastąpi zmiana przebiegu trasy kursowania autobusów linii nr 2.

Od dnia 16 września 2020r. autobus linii nr 2 będzie kursował w następujący sposób:

- kurs ze Słupska w ul. Miejska w kierunku ul. Kasztanowej dalej ul. Spacerowa , ul. Ziołowa; ul. Miejska, ul. Słupska – Parking Szkoła.

- kurs ze Szkoły w Siemianicach – ul. Słupska, ul. Miejska, ul. Ziołowa, ul. Spacerowa w kierunku ul. Kasztanowej, ul. Miejska, ul. Słupska, - Słupsk.

W związku z takim ustaleniem kursów nie będą obsługiwane 2 przystanki na ul. Spacerowej tj. przy skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczą i z ul. Malinową.  Jednocześnie informujemy, że od dnia 16 września br. zabrania się z korzystania z parkingu – parkowania wszelkich pojazdów bezpośrednio przed Szkołą w Siemianicach.

Inwestycja realizowana jest ze środków zewnętrznych, przyznanych na rok bieżący,  w związku z tym nie może ona zostać przesunięta w czasie i jej realizacja konieczna jest w roku 2020. 

Mapa - tutaj...

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.