facebook
youtube

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne w celu uchwalenia statutów dla poszczególnych sołectw Gminy Słupsk. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, na stałe zamieszkujących na terenie Gminy Słupsk oraz posiadających czynne prawo wyborcze. Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiet i potrwają do 15 października 2020 roku.

Treść statutu, który jest podany do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Słupsk www.gminaslupsk.pl oraz w pokoju nr 2 w budynku B Urzędu Gminy Słupsk.

Ankiety można składać w Biurze Interesanta Urzędu Gminy Słupsk.

Zarządzenie i projekt statutu - tutaj...

Ankieta - tutaj...