facebook
youtube

Na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania koronawirusem i zachorowań na COVID – 19 (w czasie trwania epidemii), apelujemy do mieszkańców Gminy Słupsk, którzy mają pozytywny wynik testu i przebywają w izolacji o zgłaszanie tego faktu do służb komunalnych (ZGK Jezierzyce), w celu ustalenia procedury odbioru odpadów komunalnych z miejsca izolacji. Zgłoszenie odbioru odpadów należy zgłaszać pod numer telefonu 516 081 705, w godzinach od 7.00 do 14.00

lub mailowo na adres a.szakowska@zgkjezierzyce.pl. Jest kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.