facebook
youtube

Gminne Biuro Spisowe przypomina, że w Urzędzie Gminy Słupsk funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Celem funkcjonowania Gminnego Punktu Spisowego jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.
Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego dostępne jest w godzinach pracy Urzędu Gminy:
 
  • Poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
  • Wtorek: od 7:30 do godz. 15:30
  • Środa: od 7:30 do godz. 15:30
  • Czwartek: od 7:30 do godz. 15:30
  • Piątek: od 7:30 do godz. 14:00
W związku z informacją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą objęcia od 3 października powiatu słupskiego żółtą strefą zagrożenia oraz z podjętą decyzją Wójta Gminy Słupsk, że od 5 października br. do odwołania Urząd Gminy Słupsk jest nieczynny dla interesantów, jednak informujemy że stanowisko do przeprowadzenia samospisu jest dostępne po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z koordynatorem gminnym.
Dane kontaktowe: Karolina Karnicka, tel. 59/842 84 60 wew. 80.

Jednocześnie informujemy, że zostaną uwzględnione niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej (dezynfekcja stanowiska). Powszechny Spis Rolny prowadzony jest w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
W spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można realizować ten obowiązek poprzez:
    • samospis internetowy,
    • telefonicznie,
    • wywiad z rachmistrzem spisowym.

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji w aplikacji spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/
Aby spisać się szybko i wygodnie należny przygotować wcześniej:
    • numer gospodarstwa rolnego (m.in. otrzymany w liście od Prezesa GUS),
    • numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się),
    • informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.