facebook
youtube

W minioną sobotę w Bierkowie odbyły się Dożynki Gminy Słupsk. Realizowane były jako operacja  Dożynki 2017 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk w ramach dofinansowania otrzymanego z Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja była  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji rolników odprawioną w kościele pod wezwaniem św. Józefa, następnie  korowód dożynkowy przeszedł na pobliskie boisko otoczone lipami – pomnikami przyrody. Na czele korowodu jechał sprzęt rolniczy, następnie wóz z wieńcem gospodarzy zaprzężony w kucyka, za nim podążała orkiestra dęta z Ustki, starostowie dożynek, władze gminy oraz zaproszeni goście. Po uroczystym odegraniu Hymnu Państwowego, nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych oraz chlebów. Starostowie Dożynek, którymi w tym roku byli Marzenna i Piotr Grajewscy wręczyli wójtowi gminy Słupsk, chleb dożynkowy. Po złożeniu rolnikom przez Wójt Barbarę Dykier podziękowań rolnikom, sadownikom i ogrodnikom podziękowań za wkład włożony w wykonywaną pracę i życzeń jej obfitych owoców nastąpiło dzielenie się chlebem. Po części oficjalnej zaprezentowała się orkiestra dęta z Ustki, a po niej wystąpił zespół „Bierkowianki” z Bierkowa śpiewając wiązankę piosenek.

W ramach akcji „Narodowe Czytanie” na scenie zaprezentowała się grupa mieszkańców Bierkowa z inscenizacją opartą o fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Hajki Święch zatytułowaną „Chińczyki trzymają się mocno”

W dalszej części święta plonów nie brakowało atrakcji. Swoja osadę rozstawiła Pomorska Grupa Odtwórstwa Historycznego. Można było tam zagrać w tradycyjne gry, upiec podpłomyki, a także spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Tuż obok ustawiły się zamki dmuchane i trampolina a za nimi Kącik Malucha, w którym animatorzy przez kilka godzin organizowali atrakcyjne zabawy i konkursy dla dzieci. Swoje stoiska mieli także rękodzielnicy oraz rolnicy. Można było obejrzeć rzeźbienie na żywo przez Zenona Frąckiewicza – rzeźbiarza z Łupin, oraz spróbować swoich sił na kole garncarskim pod okiem Tomasza Furmanka. Z rolników swoje stoisko z warzywami wystawiła Iwona Waliłko z Wierzbięcina, z sokami zaś Feliks Karnicki z Głobina. Na placu funkcjonowała także zagroda zwierzęca, w której umieszczono kozy, a także dwa stanowiska prezentujące ptaki. Swój punkt ustawił Janusz Starosielski z Fabryki Przekładni Kątowych w Bierkowie prezentując odnowione stare ciągniki oraz kolekcję starych motocykli. Nie zabrakło żołnierzy z Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie prezentujących swój sprzęt. Tuż obok nich ustawiły się „Ogrody” z Bierkowa z wystawą roślin.

Plac zapełniony został wieńcami dożynkowymi zgłoszonymi na konkurs oraz chlebami zgłoszonymi do pokazu, których było aż 27. Na scenie w tym czasie prezentowali się tancerze breakdance  z grupy Haribo Crew – Pawła Kamińskiego, bębniarze z Redęcina prowadzeni przez Małgorzatę Burjan. Następnie nadszedł czas na gwiazdę dożynek czyli Krzysztofa Hanke – śląskiego kabareciarza który swoim występem wzbudził salwy śmiechu wśród publiczności oraz gromkie owacje.

Organizatorzy Gmina Słupsk, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk i Sołectwo Bierkowo pragną podziękować serdecznie wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację, a  w szczególności: pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej z Jezierzyc, Dyrekcji SP w Bierkowie, wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowania, Policji i Straży Gminnej, jednostkom OSP, Kołom Gospodyń i wszystkim wystawcom, a w szczególności mieszkańcom Bierkowa i sołtysowi Janowi Gruszewskiemu za udekorowanie wsi i wielkie zaangażowanie.

Na zakończenie  ogłoszono wyniki konkursów gminnych, konkursu na wieniec dożynkowy, a także konkursu kulinarnego.

Wyniki konkursu na wieniec dożynkowy.

W kategorii wieniec konwencjonalny zgłoszono 15 wieńców:
Miejsce I –  Sołectwo Włynkówko
Miejsce II – KGW Głobino i Stanięcino
Miejsce III – KGW Grąsino

W kategorii wieniec niekonwencjonalny zgłoszono 11 wieńców:
Miejsce I –  KGW Wrzeście
Miejsce II – Redzikowo
Miejsce III – KGW Jezierzyce Osiedle

W konkursie kulinarnym zgłoszono 8 potraw:
Miejsce I – KGW Siemianice – Kluski żelazne z surówką
Miejsce II – KGW Jezierzyce – zupa serowa z pulpetami
Miejsce III – KGW Bierkowo – Karkówka z kopytkami i surówką

W konkursie na  Najładniejszą posesję, zagrodę rolniczą i wieś w Gminie Słupsk w 2017 r.”
przyznano następujące nagrody:

W kategorii „Zagroda”:
I miejsce –  Mirosław i Grażyna Fikier   (Krzemienica),
II miejsce –  Włodzimierz i Renata Grzybek  (Bierkowo).

W kategorii „Wieś”:
I miejsce –  Redęcin,
II miejsce –  Głobino,
III miejsce –  Lubuczewo.

W kategorii „Osiedle”:
I miejsce –  Jezierzyce

W kategorii „Posesja”:
I miejsce –  Danuta i Mieczysław Wiszniewscy  (Gałęzinowo),
Ex-aequo:
II miejsce –  Tomasz Błasiak  (Bydlino),
II miejsce – Henryk Ścigała (Jezierzyce),

Ex-aequo:
III miejsce – Kamil Bengier (Bydlino),
III miejsce – Anetta i Jakub Bengier (Bydlino).

Dodatkowo zostały wręczone dwie specjalne nagrody dla:
Koła Gospodyń Wiejskich w Lubuczewie i miejscowości Kukowo za działanie na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wizerunek wsi.

Wyniki konkursu „Posprzątajmy swój dom.

W akcji udział wzięło 29 miejscowości. Komisja konkursowa oceniała zaangażowanie mieszkańców, sposób organizacji oraz uzyskany efekt ekologiczny. Bardzo często mieszkańcy łączyli akcje sprzątania z estetyzacją miejscowości: sadzili kwiaty, drzewka ozdobne, malowali ławki, wiaty oraz krawężniki. Często akcje poprzedzone były krótkimi przedstawieniami o tematyce ekologicznej, przygotowano na te okazje transparenty, hasła oraz konkursy zachęcające do dbania o środowisko.

Wyniki:
1 miejsce - Bydlino
2 miejsce - Gałęzinowo
3 miejsce - Bukówka
4 miejsce - Redęcin
5 miejsce - Redzikowo Os.