facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino gmina Słupsk wraz z dyskusją publiczną oraz możliwością składania uwag. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pliki do pobrania:
- Biuletyn Informacji Publicznej (ogłoszenie, obwieszczenie) - http://bip.gminaslupsk.pl/strony/14271.dhtml