facebook
youtube

Dziś w Urzędzie Gminy Słupsk podpisano umowę na realizację projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk – Płaszewko Etap II i część Etapu III”. Projekt zakłada, uzbrojenie dalszych części terenu inwestycyjnego Płaszewko, o powierzchni 15,2792 ha.

Umowę podpisali: Wójt gminy Słupsk Barbara Dykier, Skarbnik gminy pani Małgorzata Dąbrowska, Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek województwa - pan Leszek Bonna.

Przetarg na uzbrojenie tego ternu został już ogłoszony, a jego otwarcie zaplanowano na 15 grudnia br.

Inwestycja obejmować będzie między innymi budowę: kanalizacji deszczowej; sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i kanalizacji kablowej. Jak również budowę drogi o łącznej długości 981 mb. Poza działaniami inwestycyjnym w projekcie przewidziane są działania promocyjne.

  • Wartość inwestycji ogółem - 11 904 936,47
  • Dofinansowanie ze środków UE - 6 119 385,76
  • Poziom dofinansowania [%] UE - 84,99%

Przypomnijmy w sierpniu 2015 roku zakończyły się prace budowlane w ramach projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko – Gmina Słupsk” Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ponad 10 milionów złotych z czego ponad 5 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Jestem bardzo zadowolona, że gmina Słupsk się rozwija i stwarza szansę dla rozwoju dla inwestorów. Idą za tym nowe miejsca pracy oraz realne wpływy do budżetu gminy” – mówi wójt gminy Słupsk.

Warto dodać, że wszystkie dotychczas realizowane etapy związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, realizowane były przy współudziale środków zewnętrznych – począwszy od dokumentacji technicznej, po konkretne prace inwestycyjne. Kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne, które oferowane są pod hasłem „Biznes dobrze chroniony”, już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem. Oferta inwestycyjna gminy dla przedsiębiorców, znajduje się na dedykowanej stronie investingminaslupsk.pl.

Obecnie na terenie inwestycyjnym Płaszewko I i Płaszewko II do sprzedaży jest 12 działek o łącznej powierzchni 10,9872 ha .