facebook
youtube

Otawrto oferty w przetargu na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk – Płaszewko Etap II i część Etapu III”.  To ważna dla gminy Słupsk inwestycja, która podobnie jak pierwszy etap, realizowana będzie przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Do przetargu stanęło 5 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Strabag, za kwotę 7 071 124,60 zł. brutto. Inwestycja zakłada, uzbrojenie dalszych części terenu inwestycyjnego Płaszewko, o powierzchni 15,2792 ha.

Wybudowanie kanalizacji deszczowej; sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i kanalizacji kablowej, również budowę drogi o łącznej długości 981 mb, to główne zadania tego projektu. Poza działaniami inwestycyjnym w projekcie przewidziane są działania promocyjne.

Obecnie trwa badanie i ocena ofert pod względem merytorycznym, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Planowane zakończenie prac budowlanych do koniec listopada 2021 roku.