facebook
youtube

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2021 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2021 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Ponadto przypominamy o obowiązku wniesienia do dnia 31 stycznia 2021 roku pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

Kasa czynna jest:

poniedziałek – 8.00-15.30

wtorek, środa, czwartek – 8.00-15.00

piątek – 8.00-13.30

Nr rachunku: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010