facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór do projektu pt.: „Krok do sukcesu”, współfinansowanego z EFS w ramach Działania 5.5. kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku.

W ramach projektu 77 osób z terenu Gminy Słupsk w tym 10 osób niepracujących zostanie objętych wsparciem doradcy zawodowego, przeprowadzone zostaną szkolenia i kursy w zakresie TIK, szkolenia i kursy w zakresie języków obcych (j. angielski i j. niemiecki), rozwój kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia zawodowe zgodnie z integrowanym systemem kwalifikacji, w tym studia podyplomowe, z których wszystkie będą kończyły się odpowiednimi egzaminami i wydaniem certyfikatów.

Pliki do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy -więcej...
- ogłoszenie o rekrutacji -więcej...
- oświadczenie o statusie na rynku pracy dla osób bezrobotnych -więcej...
- oświadczenia zbiory RPO WP 2014 2020 oraz RPO WP 2014 2020 dane indywidualne -więcej...
- oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do CST -więcej...
- regulamin uczestnictwa i rekrutacji -więcej...
- zaświadczenie o zatrudnieniu -więcej...