facebook
youtube

Informujemy, że realizując obowiązek wynikający z zapisów Załącznika nr 4 do Uchwały NR 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, Gmina Słupsk musi wykonać w 2021 roku inwentaryzację źródeł ciepła, jakie posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach. Dane te są niezbędne do określenia ilości kotłów wymagających wymiany na źródła ekologiczne.

Z uwagi na powyższe prosimy właścicieli nieruchomości o wypełnienie poniższej ankiety i przekazanie jej za pomocą:

- Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk),

- Skrytkę ePUAP:/895p6igatk/SkrytkaESP ,

- do sołtysa  miejscowości ,

- mailowo na adres: info@gminaslupsk.pl.

w terminie do 31 maja 2021 roku Jest to OBOWIĄZEK, który wynika z przepisów Uchwały NR 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego

ANKIETA - tutaj...

Dodatkowo Sejmik Województwa Pomorskiego w Uchwale NR 308/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu , określ terminy wymiany starych kotłów tj.:

  • do września 2024 r. wszystkie pozaklasowe kotłownie powinny zostać zlikwidowane,

  • do września 2026 r. piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) powinny zostać zlikwidowane,

  • do lipca 2035 roku kotły o niższej klasie 5 powinny zostać zlikwidowane.

Gdzie szukać wsparcia ?

Przypominamy, że podstawowym źródłem finansowania wymiany źródeł ciepła jest rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej:

https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon oraz pod nr telefonu 59 842 84 60 wew. 50