facebook
youtube

W związku z wejściem w życie nowego Prawa Zamówień Publicznych zapraszamy Wykonawców na szkolenie, dostępne za pośrednictwem platformy internetowej.

Nowe prawo zamówień publicznych a w tym forma elektroniczna, czyli podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie stosowane powyżej progów unijnych. Poniżej progów unijnych Wykonawcy będą mogli podpisywać dokumenty profilem zaufanym lub podpisem osobistym oraz nadal z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Pojawia się coraz więcej pytań a wśród nich:

1️⃣jak wygląda wykorzystanie każdego z podpisów w praktyce?
2️⃣jak podpisywać pliki bez obawy o odrzucenie oferty w przetargu?
3️⃣jakie są najważniejsze aspekty i wymagania techniczne?

Kinga Ludwikowska: Trener PRZETARGowa.pl, doradca w zakresie narzędzia platformazakupowa.pl

Szkolenie - link...