facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk wraz z dyskusją publiczną oraz możliwością składania uwag.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pliki do pobrania:
- Biuletyn Informacji Publicznej (ogłoszenie, obwieszczenie)