facebook
youtube

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwały nr XXXII/347/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026, zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026.

Celem konsultacji jest zabranie wniosków i uwag dotyczących Projektu. Konsultacje odbędą się w dniach 13.05.2021 r. - 21.06.2021 r., na obszarze Gminy Słupsk. Uwagi do projektu składać można na poniższym formularzu. Formularz uwag dostępny również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk.

Wypełniony formularz należy w terminie określonym w § 3 przesłać na adres mailowy promocja@gminaslupsk.pl, lub info@gminaslupsk.pl, bądź złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34 w Słupsku.

Projekt Strategii Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026

Zarządzenie Wójta o konsultacjach

Formularz konsultacyjny