facebook
youtube

Komunikat z dnia 10-06-2021r. Wstrzymanie rekrutacji do projektu "Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka"/ Projekt nr RPPM.05.03.00-22-0046/20

 

Na podstawie obowiązującego regulaminu projektu pt. „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka” dokonuje się, z powodu wyczerpania wolnych miejsc uczestnictwa w projekcie oraz dużej liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych do projektu, wstrzymania rekrutacji z dniem 10/06/2021 r.

Wznowienie rekrutacji nastąpi w przypadku, gdy wystąpią wolne miejsca uczestnictwa w projekcie.