facebook
youtube

Nasza Gmina Słupsk otrzymała w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” grant na wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Redęcin. Dzięki dofinansowaniu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych poszerzy się oferta sportowa w naszej okolicy.

Na nowoczesnym boisku będzie można nie tylko aktywnie spędzać czas, ale również organizować imprezy sportowe dla mieszkańców wsi oraz pobliskich miejscowości.Pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, w tym roboty ziemne oraz zagęszczanie podłoża, planowane są na przełom sierpnia i września tego roku. Wykonanie warstwy stabilizującej przewidziane jest do końca października.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie", w ramach którego dostaliśmy dofinansowanie, to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jej celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.