facebook
youtube

7 października br. podpisano umowę dotyczącą Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Pałacu w Lubuczewie na Ośrodek Usług Społecznych Gminy Słupsk.

Zakres prac obejmuje między innymi roboty ziemne, rozbiórkowe, malarskie, czyszczenie elewacji. Kompleksowa przebudowa budynku, pozwoli na zmianę sposobu uzytkowania i dostosowania budynku na potrzeby utworzenia Ośrodka Usług Społecznych Gminy Słupsk. Inwestycja obejmuje również wykonanie prac konserwatorskich, renowacja elewacji frontowej i odtworzenie elementów ozdobnych zgodnie z opracowanymi dokumentami. W ramach inwestycji zostaną wykonane również ciągi piesze oraz uporządkowany zostanie przyległy do budynku park i staw.

Koszt inwestycji to 11 361 000,00 - (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100). Zamówienie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.

Nazwa zadania: Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych”

Dofinansowanie w kwocie 9 600 000,00 zł

Zgodnie z umową Wykonawca - Polska Inżynieria Artur Klejna z siedzibą w Rybkach zobowiązuje się wykonać wszystkie zobowiązania objęte umową w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Gmina planuje tu utworzenie miejsca dla seniorów, dziennego domu opieki, jak również zamierza przygotować pokoje na całodobowy pobyt dla tych seniorów, którzy nie kwalifikują się do domów pomocy społecznej, a są samotni i potrzebują całodobowej opieki. Znajdzie się tu również przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami do realizacji różnego rodzaju warsztatów i projektów. Gmina Słupsk kupiła Pałac od Urzędu Marszałkowskiego, za kwotę 700 tys. złotych. W budynku mieścić się będzie sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, czy pokój wytchnień oraz pomieszczenia biurowe. 4 pokoje z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym przystosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
W budynku zostaną zastosowane odnawialne źródła energii tj.pompy ciepła czy fotowoltaika.