facebook
youtube

Zakończyły się pierwsze roboty związane z budową boiska sportowego w Redęcinie. Przygotowany został już grunt pod inwestycję. Działania są prowadzone w ramach zwycięskiego projektu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
 

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można uzyskać na stronach internetowych raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.