facebook
youtube

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów złożonych do IV konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów złożonych do IV konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt, Gminy Słupsk przy współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Starostwem Powiatowym w Słupsku, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk oraz Parafią Bruskowo Wielkie.,pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 585 762,59 zł. Całkowity koszt inwestycji 14 436 219,55 zł, w tym koszty kwalifikowane 8 924 426,58 zł.

Realizowany projekt przewiduje szereg działań inwestycyjnych oraz edukacyjnych, które mają na celu ożywienie miejscowości Swołowo, wzrost jej atrakcyjności turystycznej oraz wykorzystania możliwość promocji instytucji kultury. Realizowane będą następujące przedsięwzięcia: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków, w tym zabytkowej stodoły oraz świetlicy, przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji prospektu organowego w kościele filialnym w miejscowości Swołowo, jak również przebudowę drogi powiatowej nr 1105G i przebudowa drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo.

Założeniem projektu było aby Stolica Krainy w Kratę była dostępna, ciekawa przez cały rok, aby odbywały się tu warsztaty, spotkania, zielone szkoły. Przede wszystkim głównym celem jest stworzenie unikalnego miejsca, w przestrzeni publicznej, dla turystów, rękodzielników, twórców ludowych, dzieci i młodzieży z całej Polski, jak również poprawa życia i integracja społeczności lokalnej.

Dofinansowanie otrzymało 25 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 575.472.982,92 zł, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym 179.688.322,70 zł i 7 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 81.925.819,39 zł.

Koszt całkowity dofinansowanych 42 inwestycji wynosi 837.087.125,01 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 590.327.592,58 zł.