facebook
youtube

Dziś na uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk, ślubowanie złozyli młodzieżowi Radni II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk. Wójt gminy Słupsk Barbara Dykier podziękowała młodzieżowym Radnym, którzy pełnili kadencję w latach 2015 - 2017.

Po złożeniu ślubowania, przyjęciu gratulacji, młodzieżowi Radni Przystąpili do pierwszego głosowania, dotyczącego wybrania Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk na lata 2017 - 2019. Po obradach i przegłosowaniu kandydatur w skład prezydium weszli:

Oliwia Świtek - Przewodnicząca (Liceum Ogólnokształcące w Redzikowie)
Jakub Janeczek - Wiceprzewodniczący (SP Jezierzyce)
Maksymilian Grall - Sekretarz (SP Głobino)

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk 2017 - 2019 - tutaj...