facebook
youtube

W niedzielę 10 grudnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk odbyła się prezentacja Kroniki Gminy Słupsk do 2017 roku. Kronika ta to efekt niemal dwóch lat wytężonej pracy, setek wyjazdów do poszczególnych miejscowości, rozmów, wywiadów, wielu godzin spędzonych w archiwach.

Zadania tego podjął się Marcin Barnowski – wieloletni dziennikarz Głosu Pomorza, historyk, pasjonat historii Ziemi Słupskiej. Dzięki pasji i zaangażowaniu udało mu się sięgnąć do często nieznanych rodzinnych historii, przeprowadzić bezcenne wywiady z seniorami i w efekcie końcowym zaprezentować stapianie się różnych kultur, różnych światów na naszych terenach. Kronika została wydana w nakładzie 2000 egzemplarzy. Na przeszło 400 kolorowych stronach autor opisał historię każdej z miejscowości leżących na terenie Gminy Słupsk.

Mnogość podawanych informacji ilustrowana jest często unikalnymi fotografiami z archiwów rodzinnych do których udało mu się dotrzeć. Niepowtarzalny klimat Kroniki tworzą zawarte w niej wspomnienia seniorów często opisujące moment przybycia tuz po wojnie i wzajemne relacje Polaków z Niemcami, Ukraińcami a także z Armią Czerwoną.

Nie brakuje też historii wzbudzających uśmiech na twarzy. Szczególne podziękowania autor kieruje do radnych i sołtysów, którzy pomogli w organizacji spotkań z poszczególnymi seniorami, a także do samych seniorów za podzielenie się często bolesnymi historiami rodzinnymi. Ogrom pracy jaki musiał zostać włożony w zdobycie i opracowanie materiału sprawił, że w Kronice zawarta jest jedynie cześć historii jakie zostały przedstawione autorowi. Niemożliwe było także dotarcie do wszystkich seniorów, którzy chcieliby opowiedzieć o losach swoich rodzin, podzielić się wspomnieniami i pamiątkami.

Liczymy na to że taką możliwość choć częściowo da w niedalekiej przyszłości kontynuacja Kroniki Gminy Słupsk w postaci kolejnego tomu.