facebook
youtube

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2018 roku należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2017 roku oraz wnieść opłatę I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek gminy lub w kasie Urzędu Gminy. Kasa czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00,druki oświadczeń można otrzymać w pokoju nr 1 i 10 oraz na stronie internetowej.Nr rachunku: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010Terminy opłat pozostałych rat to : 31 maja i 30 września