facebook
youtube

Dokumentacja Techniczna na przebudowę ulicy Pogodnej w m. Bydlino

Wszelkie uwagi i opinie do załączonej dokumentacji proszę składać w siedzibie Gminy Słupsk lub drogą meilową na adres iwonab@gminaslupsk.pl do dnia 16.02.2018r

Pliki do pobrania:
- Plan PB -więcej...